سالمندان-نگهداری از کودک-پرستار حرفه ای کودک-نگهداری از سالمند-حقوق-شرکت نظافتی در کرج-مواظبت-پرستار شبانه روزی-پرستار بیمار-مراقبت از سالمند در شیراز-پرستار-نگهداری سالمند پرستاری در منزل-پرایوت-پرستار کودک-پرستار کودک-نگهداری سالمند در منزل-نگهدارکودک-بهیار و کمک بهیار-پرستاری سالمند-مراقبت از کودک در منزل-گفتار درمانی در منزل-پرستار سالمند در منزل-خدمات پرستاری-مواظبت سالمندان-نیروی خانم-مراقبت از سالمند در منزل-پرستار کودک-پرستاردرمنزل-پرستار-پرستار-مراقبت از سالمند-اعزام پزشک-استخدام پرستار کودک-پرستار خصوصی در منزل-مراقبت از کودک-نگهدارسالمند-پرستاری در منزل-مراقبت درمنزل-پرستار خصوصی-خدمات نرسینگ-اعزام پزشک-پرستاری-پرستار خصوصی در منزل-نگهداری سالمند در منزل-نگهداری سالمند-نگهداری از کودک بناب-پرستار کودک در منزل-پرستاری-یکتا نگین-پرستار سالمند-پرستار سالمند در منزل-خدمات پرستاری-مراقبت از کودک در شیراز-مراقبت از سالمند-خدمات پزشکی-پرستاری کودک درمنزل-پرستار در منزل-سالمند-نگهداری از کودک-مراقب کودک-پرستاری کودک درمنزل-پرستار در منزل-مراقبت درمنزل-پرستار در منزل-کودک-نگهداری سالمند در منزل-توانبخش-نگهداری از کودک-مراقبت های ویژه در منزل-نگهداری کودک در منزل-پرستار خصوصی در منزل-پرستاری درخانه-پرستار کودک در منزل-مراقبت سالمند-کودک-سالمند-سالمندان-مراقبت از کودک در منزل-پرستاری از سالمند در منزل-پرستار سالمند-پرستار-مراقبت و نگهداری-منزل-بیمار-کار با درآمد بالا-پرستاری-نگهداری سالمند پرستاری در منزل-پرستار بیمار-مراقبت-اعزام پزشک-پرستار کودک در شیراز-پرستارنی نی-پرستاري-بهیار و کمک بهیار-جذب پرستار کودک-همرا ه بیمار-پرستاری از سالمند-نظام سلامت-متعهد ودلسوز-آتلیه عکاسی کودک کرج-
در این بخش آگهی های رایگان و ویژه مرتبط با پرستار کودک و سالمند نشان داده می شود. اگر شما نیز می خواهید در رابطه با پرستار کودک و سالمند آگهی درج کنید، در بالای همین صفحه بر روی درج آگهی رایگان کلیک نمائید.
ایمیل
رمز
تازه واردید ؟ ثبت نام کنید
آگهی های ویژه پرستار کودک و سالمند
آگهی های جدید پرستار کودک و سالمند
۱۳۹۵/۱۱/۳
پرستاری از سالمند و کودک

موسسه پرستاری سینا به شماره ثبت 18549 و شناسه ملی 10100633146 با 14 سال سابقه درخشان نگهداری از سالمند با مراقبین اموزش دیده نگهداری از کودک با کودکیاران تحصیل کرده انجام

فرید یوسفی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۱۱/۳
پرستاری نظافت مراقبت

موسسه پرستاری سینا شماره ثبت 18549 و شناسه ملی 10100633146 با 14 سال سابقه درخشان نگهداری و مراقبت از سالمند با مراقبین آموزش دیده نگهداری از کودک با کودک یاران تحصیلکرده

فرید یوسفی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۱۱/۳
پرستاری مراقبتی نظافتی

پرستاری مراقبتی نظافتی - موسسه پرستاری سینا به شماره ثبت 18549 و شناسه ملی 10100633146 با 14 سال سابقه درخشان و دریافت ده ها لوح برتر نگهداری و مراقبت از سالمند با مراقبین ام

فرید یوسفی - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۱۱/۳
بهنا-کو مراقبت کودک وسالمندان همه جور

شرکت پرستاری بهناکو باشماره ثبت 259039 نگهدار کودک وسالمند پوشکی لگنی الزایمری واکری زخم بستری وغیره بصورت روزانه شبانه روزی باقرارداد معتبر تماس : 88325533--09352670001 احمدی

بهنا-کو - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۱۱/۳
بهنا-کو مراقبت سالمند

پرستاری بهنا-کو با12سال سابقه درنگداری سالمند اماده خدمت رسانی به خانوادهای عزیز میباشد سالمندان پوشکی الزایمری لگنی زخم بستری وغیره بصورت روزانه شبانه روزی مقطعی

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
بهنا-کو مواظبت سالمندوکودک

شرکت پرستاری بهنا-کو نگهداری از سالمندوکودک بصورت روزانه شبانه روزی برای سالمندان پوشکی الزایمری وغیره اماده خدمت رسانی میباشد تلفن تماس : 88325533-09352670001 احمدی

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
نیرو واسه نگهداری سالمند

شرکت پرستاری بهنا-کو نگهدار سالمند کودک وامور منزل بصورت روزانه شبانه روزی مقطعی دایمی با ضمانت معتبر . تماس : 88325533--09352670001

بهنا-کو - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۱۱/۳
مراقبت کودک

کودک دلبندتان را بدست نیروهای متعهد ما بسپارید تماس : 88325533-09352670001

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
بهنا-کو مواظبت سالمند

شرکت پرستاری بهنا-کو نگهداری ازسالمندان واکری پوشکی آلزایمری زخم بستری بصورت روزانه شبانه روزی با نیروهای مجرب و متعهد وباقرارداد معتبر تماس : 88325533--09352670001 احمدی

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
بهنا-کو مراقبت سالمندپوشکی

پرستاری بهنا-کو مراقبت از سالمند کودک همه جور روزانه شبانه روزی باقرارداد معتبر تماس : 88325533-09352670001 احمدی

بهنا-کو - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۱۱/۳
حفاظت ازسالمند، پرستاری از سالمند

پرستاری از سالمند و کودک درمنزل روزانه شبانه روزی مقطعی دایمی پوشکی الزایمری زخم بستر با نیروهای مجرب و متعهد تماس 88325533--09352670001

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
خدمات مراقبتی نگهداری ازسالمند

نگهداری ازسالمند تماس 88325533-09352670001

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
مواظبت از سالمند درمنزل

شرکت بهنا-کو ازسالمندشما به بهترین نحو وبا نیروهای باتجربه درمنزل خودتان نگهداری میکند تماس : 88325533-09352670001 88325534-88343013

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
همیاری سالمند و کودک

شرکت پرستاری بهنا-کو مراقبت ونگهداری از سالمند و کودک درمنزل وبیمارستان بصورت روزانه شبانه روزی مقطعی دایمی وانجام امور منزل تماس : 88325533--09352670001

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
بهنا-کو نگهدار سالمند شبانه روزی

پرستاری بهناکو نگهدار سالمند پوشکی الزایمری روزانه شبانه روزی تماس 88325533--09352670001

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
کودک یاری کودکان

بهنا-کو باسالها تجربه درمراقبت ازکودکان با نیروهای متخصص اماده سرویس دهی به کودکان دلبندتان می باشد تماس : 88325533--09352670001

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
مراقبت از کودک و سالمند

شرکت پرستاری بهنا-کو بابهترین وباتجربه ترین نیرو اماده نگهداری ازسالمندان عزیزتان میباشد تماس : 88325533-88325534-88343013-09352670001

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
بهنا-کو نگهدارسالمند

شرکت پرستاری بهنا-کو نگهدار سالمند کودک بصورت روزانه شبانه روزی مقطعی دایمی باقراردادمعتبر . تلفن تماس : 88325533--09352670001

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
بهنا-کو مراقبت سالمندان

بهنا-کو مراقبت سالمندان - شرکت پرستاری بهنا-کو نگهدار سالمند کودک بانیروهای باتجربه بصورت روزانه شبانه روزی و شبانه باقرارداد معتبر جهت سالمندان پوشکی لگنی الزایمز

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
بهنا-کو مواظبت سالمندان

شرکت پرستاری بهنا-کو مراقبت از سالمندان در منزل بصورت روزانه شبانه روزی جهت سالمندان واکری پوشکی لگنی آلزایمری زخم بستری وغیره با نیروهای باتجربه ومتعهد وباقرارداد

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
مراقبت سالمند حرفه ای

شرکت پرستاری بهنا-کو نگهدارسالمند کودک روزانه شبانه روزی دایمی مقطعی درمنزل بیمارستان تماس : 88325533--09352670001

بهنا-کو - تهران - تلفن: 88325533-09352670001

۱۳۹۵/۱۱/۳
بهنا-کو مراقبت کودک وسالمند

شرکت پرستاری بهنا-کو مراقبت از سالمند کودک در منزل تماس : 88325533--09352670001 احمدی

بهنا-کو - تهران - تلفن:

۱۳۹۵/۱۱/۳
پرستار کودک در منزل _ شعبه کرج

مرکز خدماتی مراقبتی سلامت اول پاسخگویی 24 ساعته شماره تلفن --> 1527 بزرگترین و معتبر ترین مرکز ارایه خدمات پرستاری و مراقبتی در ایران ( شعبه کلان شهر کرج) با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی،آموزشگاه اختصاصی مرکز سلامت اول ، آماده اعزام مراقبین و پرستاران آموزش دیده با بالاترین

salamateaval - کرج - تلفن: 1527

۱۳۹۵/۱۱/۳
اعزام پرستار کودک، سالمند ، بیمار

مرکز خدماتی مراقبتی سلامت اول پاسخگویی 24 ساعته شماره تلفن --> 1527 بزرگترین و معتبر ترین مرکز ارایه خدمات پرستاری و مراقبتی در ایران با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی،آموزشگاه اختصاصی مرکز سلامت اول ، آماده اعزام مراقبین و پرستاران آموزش دیده با بالاترین کیفیت به منازل شما

salamateaval - تهران - تلفن: 1527

۱۳۹۵/۱۱/۳
پرستار در منزل

مرکز خدماتی مراقبتی سلامت اول پاسخگویی 24 ساعته شماره تلفن --> 1527 بزرگترین و معتبر ترین مرکز ارایه خدمات پرستاری و مراقبتی در ایران با مجوز رسمی از دانشگاه علوم پزشکی،آموزشگاه اختصاصی مرکز سلامت اول ، آماده اعزام مراقبین و پرستاران آموزش دیده با بالاترین کیفیت به منازل شما ،

سلامت اول - تهران - تلفن: 1527

صفحه 1 از 5
آگهی ویژه پرستار کودک و سالمند
نگهدارسالمندوکودک درمنزل
بهنا-کو
تهران
تلفن:02188325533-09352670001

آگهی ویژه خدمات
خدمات تکنوگاز، بوش، اوشن، آاگ،زانوسی
تکنو گاز ایتالیا، بوش، آ ا گ،
تهران
تلفن:-66370063 -64

خریدوواگذاری رتبه پیمانکاری 09120515198
الناز رضایی
تهران
تلفن:09120515198-44041457

درج آگهی و تبلیغات رایگان تور کیش
tourgasht
تهران
http://www.tourgasht.net/

سایت تخصصی تور و خدمات مسافرتی ایران
tourgasht
تهران
http://www.tourgasht.net/

سایت پربازدید و معتبر آگهی تور خارجی
tourgasht
تهران
http://www.tourgasht.net/

0.8492